Strategia Chinei dupa cel de-al 20-lea Congres National a Partidului Comunist

[ad_1]

Nu cu mult timp în urmă, cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, care a atras atenția la nivel mondial, s-a încheiat la Beijing, motiv pentru care Ambasada Chinei la Bucuresti a organizat un briefing de presa. Acest congres este unul foarte important desfășurat într-un moment crucial în care PCC și poporul chinez de toate naționalitățile pornesc într-o nouă călătorie pentru a construi o țară socialistă modernizată în mod comprehensiv și se îndreaptă către ce de-al doilea Obiectiv Centenar. Secretarul general Xi Jinping a prezentat un raport foarte important la ședința de deschidere a congresului, făcând bilanțul marilor schimbări și realizări pe care le-a obținut China în ultimii zece ani de nouă eră și a clarificat obiectivele și sarcinile de dezvoltare ale Chinei în următorii cinci ani și chiar o perioadă mai lungă, a formulat un plan strategic pentru China de a construi o țară socialistă modernizată și a promova în mod cuprinzător marea reînnoire a națiunii chineze.

Prezentarea Ambasadorului Chinei la Bucuresti s-a axat pe trei puncte.

1 . Realizările de dezvoltare obținute de China în cei 10 ani de Noua Eră

(1) „În ultimii 10 ani, dezvoltarea economică a Chinei a înregistrat noile realizări istorice. Dezvoltarea este prima prioritate a PCC în guvernarea și reînnoirea țării. Elaborăm și implementăm noile concepte de dezvoltare, de inovare, coordonare, verde, deschidere și partajare și ne străduim să promovăm dezvoltarea de înaltă calitate și să construim o noua structură de dezvoltare. Puterea economică a Chinei a realizat un salt istoric, devenind a doua cea mai mare economie din lume, cea mai mare țară în comerțul cu bunuri și a doua cea mai mare piață de consum, iar scara de producție și rezervele valutare clasează China pe primul loc. Producția totală a cerealelor a Chinei este acum pe primul loc în lume, astfel securitatea alimentară și energetică a peste 1,4 miliarde de oameni este garantată efectiv. Produsul intern brut (PIB) al Chinei a crescut de la 54 trilioane de yuani la 114 trilioane de yuani, iar voluml economic total al Chinei reprezintă 18,5% din economia mondială, o creștere de 7,2 puncte procentuale; PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la 39.800 de yuani la 81.000 de yuani; rata de urbanizare a ajuns la 64,7%. China a construit cea mai mare rețea de căi ferate de mare viteză și autostrăzi din lume și a înregistrat realizări majore în construcția de infrastructură precum aeroporturi, porturi, sisteme de conservare a apei și irigație, energie, informații și alte domenii.

Calitatea și eficiența creșterii economice a Chinei s-au îmbunătățit constant. China a accelerat eforturile pentru a ne consolida încrederea în sine și puterea în științe și tehnologie, iar cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale întregii societăți au crescut de la 1 trilion de yuani la 2,8 trilioane de yuani, ocupând locul doi în lume, în timp ce numărul total de personal de C&D ocupă primul loc în lume. În ultimii 10 ani, locul Chinei în clasamentul indicelui global al inovației a avansat de la 34 la locul 11. China promovează în mod activ economia verde, energia nefosilă reprezentând 16,6%, capacitatea instalată de energie regenerabilă reprezintă mai mult de 1/3 din lume și este țara cu cea mai mare scară de dezvoltare și utilizare a energiei regenerabile și cea mai mare producție și vânzări de vehicule cu energie nouă din lume. Menținând dublarea PIB-ului, emisiile de dioxid de carbon în China pe unitatea de PIB au scăzut cu 34,4%. În același timp, economia digitală a Chinei este în plină expansiune, scara căreia a crescut de la 11 trilioane de yuani la peste 45 de trilioane de yuani.

(2) În ultimii 10 ani, bunăstarea oamenilor din China a continuat să se îmbunătățească. China a câștigat cea mai mare bătălie de eliminare a sărăciei din istoria omenirii, și-a îndeplinit sarcina istorică de a construi o societate moderat decentă într-un mod cuprinzător și și-a atins primul Obiectiv Centenar. China a atins obiectivul de reducere a sărăciei din Agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă cu 10 ani înainte de termen, contribuind cu peste 70% la reducerea sărăciei la nivel global. În ultimul deceniu, nivel de trai al poporului chinez a fost îmbunătățită din toate punctele de vedere. Speranța medie de viață a crescut la 78,2 ani. Venitul disponibil pe cap de locuitor al rezidenților a crescut de la 16.500 de yuani la 35.100 de yuani. China a construit cele mai mari sistem de educație, sistem de asigurări sociale și sistem de asistență medicală și de sănătate din lume. În China, asigurarea fundamentală de pensie acoperă 1,04 miliarde de oameni, iar rata de contribuire la asigurările medicale de bază rămâne stabilă la 95%. Sunt 1,03 miliarde de oameni care accesează Internetul. China menține cu fermitate principiul de a pune oamenii pe primul loc și viața oamenilor pe primul loc. Într-o țară cu o populație de peste 1,4 miliarde de locuitori, China a protejat viața și sănătatea oamenilor în cea mai mare măsură posibilă și a obținut mari realizări în coordonarea prevenirii și controlului pandemiei de COVID-19 odată cu dezvoltarea economică și socială. Guvernul chinez a consolidat protecția ecologică și a mediului într-un mod cuprinzător. În ultimii 10 ani, calitatea apei și a aerului din China a fost remarcabil îmbunătățită, suprafața pădurilor a crescut cu 7,1%, iar rata de acoperire a pădurilor a ajuns la 24%, China devenind astfel principala forță a „ecologizării” globale, iar mediul ecologic al vieții oamenilor a fost îmbunătățit semnificativ.

(3) În ultimii 10 ani, China nu a încetat niciodată să se deschidă către lumea exterioară. În ultimul deceniu, globalizarea economică s-a confruntat cu curente adverse, unilateralismul și protecționismul au crescut semnificativ, iar China s-a angajat întotdeauna să-și construiască noul sistem economic cu un nivel mai ridicat de deschidere. China a construit în mod activ o rețea de parteneriat global și a stabilit parteneriate cu 113 țări și organizații internaționale din lume. Astfel, a devenit un partener comercial principal pentru peste 140 de țări și regiuni și cea mai mare țară comercială din lume. Utilizarea efectivă anuală a capitalului străin a crescut de la peste 700 de miliarde de yuani la 1,15 trilioane de yuani, ocupând locul doi în lume timp de cinci ani consecutivi. Stocul de investiții în străinătate a crescut de la mai puțin de 0,6 trilioane USD la peste 2,7 trilioane USD, situându-se pe locul trei în lume. Zonele experimentale de liber schimb cu deschidere instituțională la nivel înalt au fost construite de la zero, iar până în prezent, în China au fost înființate 21 de zone experimentale de liber schimb. Numărul restricțiilor de pe lista negativă pentru investițiile străine a fost redus de la 190 la 27, o reducere de peste 85%. Numărul acordurilor de liber schimb (FTA) semnate de China cu alte părți a crescut de la 10 la 19, și de asemenea, China promovează activ intrarea în vigoare și punerea în aplicare a Parteneriatului Economic Regional Cuprinzător (RCEP). China a redus în mod voluntar nivelul total al taxelor vamale la 7,4%, fiind mai mic decât angajamentul de 9,8% în aderare la OMC, în același timp, China a acordat o facilitate de tarif zero privind taxă vamală pentru 98% de produse importate din 16 țări cele mai puțin dezvoltate. China a organizat patru ediții de Târgul Internațional de Import, cu o valoare cumulată a tranzacției de 272,27 miliarde USD. China își deschide poarta din ce în ce mai largă, generând constant un impuls în economia mondială. Din 2013 până în 2021, contribuția medie a Chinei la creșterea economică mondială a fost de 38,6%.

Realizările obținute în ultimi 10 ani de noua eră sunt inseparabile de conducerea fermă a Comitetului Central al Partidului, cu Secretarul General Xi Jinping în nucleul acestuia, inseparabile de îndrumarea corectă a gândirii Xi Jinping despre socialismul cu caracteristici chinezești pentru noua eră. În ultimii zece ani, Comitetul Central al Partidului, cu Secretarul General Xi Jinping în nucleul său, a susținut întotdeauna la filozofia dezvoltării centrându-se pe oameni, insistând că dezvoltarea este prima prioritate, că dezvoltarea depinde de oameni, este pentru oameni și roadele dezvoltării sunt împărtășite de oameni, astfel sentimentul de câștig, fericire și securitate al poporului chinez este mai real și plin de împlinire. Universitatea Harvard din Statele Unite a efectuat un sondaj care a durat mai bine de 10 ani, rezultatele căruia arată că satisfacția poporului chinez față de PCC și guvernul chinez a depășit 90% timp de 10 ani consecutivi.

Istoria mondială a dovedit în mod repetat că un nucleu puternic de conducere și teoriile avansate eficiente și științifice reprezintă cheia dezvoltării și creșterii unei țări. Suntem încrezători cu tărie că, cu Președintele Xi Jinping la cârma dezvoltării Chinei, nava uriașă a Chinei va putea continua să înainteze și să navigheze făcând fața vântului și valurilor și să obțină în continuare noi realizări de dezvoltare.

2 . Obiectivele și sarcinile dezvoltării Chinei

Cel de-al 20-lea Congres a arătat clar că, de acum înainte, sarcina principală a dezvoltării Chinei este de a realiza construirea unei țări socialiste modernizate puternice în mod cuprinzător și de a promova marea reînnoire a națiunii chineze într-un mod complet prin modernizarea în stil chinezesc. Pentru a realiza o țară socialistă modernizată puternică în mod cuprinzător, s-a adoptat un plan strategic în doi pași: practic, realizarea modernizării socialiste din 2020 până în 2035; din 2035 până la mijlocul acestui secol, a construi China într-o mare țară socialistă modernizată, care este prosperă, puternică, democratică, avansată cultural, armonioasă și frumoasă.

În întreaga lume nu există un model unic de modernizare, nici un standard universal de modernizare. Modernizarea în stil chinezesc este modernizarea socialistă condusă de Partidul Comunist Chinez, care nu numai că are caracteristicile comune ale modernizării tuturor țărilor, dar are și caracteristici chinezești bazate pe propriile condiții naționale.

Peste 1,4 miliarde de oameni vor merge într-o societate modernizată, iar amploarea acesteia este fără precedent în istoria omenirii, ceea ce determină că modernizarea în stil chinezesc este o modernizare cu o populație uriașă; modernizarea în stil chinezesc nu este creșterea bunăstării câtorva sau a unor grupuri, ci modernizarea prosperității comune a tuturor oamenilor; modernizarea în stil chinezesc nu este modernizarea cu fundament material abundent și cultură spirituală slabă, ci modernizarea cu coordonarea civilizației materiale și a civilizației spirituale; modul în care China realizează modernizarea nu este să solicite la nesfârșit resurse de la natură sau chiar să distrugă natura, ci să realizeze modernizarea prin armonia dintre om și natură; modernizarea în stil chinezesc nu urmează vechea cale a războiului, colonizării și jafului, ci urmează calea dezvoltării pașnice.

Deși nivelul economic general al Chinei a crescut rapid, într-o țară cu o populație de peste 1,4 miliarde de locuitori, promovarea modernizării în stil chinezesc, obținerea o dezvoltare echilibrată, coordonată și durabilă, și îmbunătățirea nivelului de trai și a indicelui de fericire al fiecărui individ, înseamnă încă o sarcină grea și dificilă. Nu există un model pentru modernizarea în stil chinezesc la care ne putem referi, de aceea calea de dezvoltare și modul de avansare trebuie să se bazeze pe propriile condiții naționale ale Chinei. În călătoria sa de a promova modernizare în stil chinezesc, China se va angaja să obțină o dezvoltare de înaltă calitate, să susțină deschiderea la nivel înalt, să dezvolte democrația poporului pe tot parcursul procesului, să obțină prosperitate comună a tuturor oamenilor și să promoveze coexistența armonioasă dintre oameni și natură.

Calea modernizării în stil chinezesc arată credința fermă și urmărirea neîntreruptă a Chinei pentru modernizare. Ar trebui respectate eforturile fiecărei țări de a explora de sine-stătător o cale de modernizare care este în conformitate cu propriile condiții naționale. China se opune ferm ca alte țări să-și impună Chinei modelele lor, iar China nu impune modelele chinezești altora. China acordă o mare importanță consolidării schimburilor și dialogurilor cu alte țări pe bază de voluntariat, pentru a aduce contribuții mai mari la promovarea diversității civilizațiilor umane.

3. Semnificația mondială a dezvoltării Chinei

Scopul politicii externe a Chinei mereu este de a menține pacea mondială, și de a promova dezvoltarea comună, astfel China se angajează să promoveze construirea unei comunități umane cu un viitor comun. Cel de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Chinez a evidențiat direcția și calea pentru dezvoltarea de înaltă calitate a Chinei în următoarea etapă, care este nu numai de mare importanță pentru China, ci are, fără îndoială, o semnificație pozitivă pentru întreaga lume, în contextul situației internaționale actuale pline de instabilitate și incertitudine, precum și al provocărilor severe la pacea și dezvoltarea globale,.

Dezvoltarea Chinei reprezintă creșterea forțelor pașnice. „Pacea este ca aerul și soarele. Când beneficiem de ea, nu o observăm, iar atunci când o pierdem, ne dăm seama că nu putem supraviețui fără ea”. Marele Zid Chinezesc este o construcție chineză veche emblematică, care înseamnă apărarea. Națiunea chineză a fost o națiune iubitoare de pace din cele mai vechi timpuri, iar căutarea păcii și armoniei este adânc înrădăcinată în sângele poporului chinez. Din 1950, atunci când China a prezentat cele cinci principii ale coexistenței pașnice, aceste principii au fost întotdeauna piatra de temelie a politicii externe a Chinei. China nu a provocat niciodată un război din proprie inițiativă, nu a invadat niciodată un centimetru din pământul unei alte țări, nu s-a angajat niciodată în războaie prin procură și nu s-a alăturat sau nu a format niciodată vreun bloc militar. China a trimis peste 50.000 de persoane la operațiunile de menținere a păcii ONU. Ca membrul permanent al Consiliului de Securitate, China a trimis cel mai mare număr de trupe de menținere a păcii și al doilea cel mai mare contributor la menținerea păcii ONU. China a semnat sau a participat la peste 20 de tratate multilaterale de control al armelor, dezarmare și neproliferare, inclusiv Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare și Tratatul privind comerțul cu arme. China este singura țară dintre cele cinci state dotate cu arme nucleare care s-a angajat să nu fie prima care folosește arme nucleare și este, de asemenea, singura țară care a scris în Constituția sa despre „susținerea căii de dezvoltare pașnică”.

Cel de-al 20-lea Congres al PCC a subliniat că China susține întotdeauna la protejarea păcii mondiale, urmărește cu fermitate o politică externă de pace în mod independent și de sine-stătător, menține normele fundamentale ale relațiilor internaționale și ocolește dreptatea și echitatea internațională. China respectă suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor țărilor și se opune ferm tuturor formelor de hegemonism și politicii de forță. Indiferent de cât de mult se va dezvolta, China nu se va angaja niciodată în hegemonie, nici în expansiune. Acest lucru demonstrează încă o dată credința fermă și angajamentul solemn al Chinei față de calea dezvoltării pașnice, care este un mare beneficiu pentru pacea mondială în contextul actualei crize geopolitice severe.

Dezvoltarea Chinei este o oportunitate pentru dezvoltarea mondială. Națiunea chineză a avut o calitate spirituală valoroasă din cele mai vechi timpuri, care este să-și realizeze dezvoltoarea proprie odată să sprijine dezvoltarea altora. China a combinat întotdeauna interesele poporului chinez cu interesele oamenilor din alte țări și a extins continuu cooperarea reciproc avantajoasă cu alte țări pentru a obține o dezvoltare și prosperitate comună. Cel de-al 20-lea Congres al PCC a subliniat că China susține scopul politicii de a promova o dezvoltare comune, aplică ferm politica națională de bază de deschidere și urmărește cu fermitate o strategie de deschidere cu beneficii reciproce și de câștig comun, oferind întregii lumi noi oportunități prin noua sa dezvoltare, promovând construirea unei economii mondiale deschise de care să beneficieze mai bine oamenii din toate țările. China susține direcția corectă a globalizării economice, promovează liberalizarea și facilitarea comerțului și a investițiilor, promovează cooperarea bilaterală, regională și multilaterală, astfel încât să creeze împreună un mediu internațional favorabil dezvoltării și să cultive împreună un nou impuls pentru dezvoltarea globală. China este dispusă să sporească investițiile în resurse în cooperarea globală pentru dezvoltare, să se dedice reducerii decalajului dintre Nord și Sud, să sprijin și să ajute ferm țările în curs de dezvoltare să-și accelereze dezvoltarea.

Economia Chinei este rezistentă, are un potențial amplu și un spațiu mare de manevră. Fundamentele sale puternice și pozitive de lungă durată nu se vor schimba. Odată cu dezvoltarea industriilor emergente, extinderea grupului cu venituri medii și modernizarea continuă a structurii de consum, China va continua să ofere o piață largă și oportunități bogate pentru toate țările din lume. Modernizarea populației Chinei de peste 1,4 miliarde va da un impuls puternic dezvoltării întregii lumi.

China se angajează să promoveze construirea unei comunități umane cu un viitor comun. În lumea de astăzi, viitorul și destinul fiecărei țări sunt strâns legate între ele. Omenirea se confruntă cu multe provocări globale care trebuie rezolvate urgent, criza dintr-o țară sau o regiune afectează adesea prosperitatea și stabilitatea lumii, iar confruntarea și diviziunea vor duce omenirea într-o situație fatală. China insistă asupra dialogului și consultării, promovând construirea unei lumi de pace durabilă; susține contribuție comună și beneficii comune, promovând construirea unei lumi universal sigure; susține cooperarea de câștig comun, promovând construirea unei lumi de prosperitate comună; susține schimburi și inspirare reciprocă, promovând construirea unei lumi deschise și tolerante; susține conceptul verde și cu emisii scăzute de carbon, promovând construirea unei lumi curate și frumoase. Construirea unei comunități umane cu un destin comun reprezintă viitorul oamenilor din toate țările lumii. Conceptul acesta demolează diferențele dintre țări în ideologie, istorie și cultură, și subliniază faptul că omenirea este o comunitate cu viitor comun care împărtășește bunăstarea și greutățile, și doar atunci când toate țările trăiesc în armonie și cooperează pentru câștig comun, prosperitatea poate fi una durabilă și securitatea poate fi garantată.

China este un apărător ferm al ordinii internaționale actuale. China participă activ la reforma și construirea sistemului de guvernanță globală, practică conceptul de guvernanță globală de consultare extinsă, contribuție comună și beneficii comune, insistă multilateralismul autentic, promovează democratizarea relațiilor internaționale și avansează guvernanța globală să dezvolte într-o direcție mai echitabilă și mai rezonabilă. China susține ferm sistemul internațional cu Națiunile Unite în centrul său, ordinea internațională bazată pe dreptul internațional, normele fundamentale ale relațiilor internaționale bazate pe scopurile și principiile Cartei ONU. China se opune ferm tuturor formelor de unilateralism și se opune taberelor și blocurilor exclusive care vizează anumite țări.

China participă la afacerile multilaterale într-un mod comprehensiv, a partcipat aproape toate organizațiile internaționale interguvernamentale universale și la peste 600 de convenții internaționale. Inițiativa „Belt and Road” propusă de China a fost larg salutată de comunitatea internațională. China a semnat peste 200 de acorduri de cooperare privind construirea în comun a „Belt and Road” cu 149 de țări și 32 de organizații internaționale. Au fost înființate, de asemenea, Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură (AIIB) și Fondul Drumul Mătăsii, creând cea mai extinsă și incluzivă platformă pentru cooperare internațională și la cea mai mare scară. China a propus Inițiativa de Dezvoltare Globală și Inițiativa de Securitate Globală, care a contribuit cu înțelepciunea chineză și soluții chineze pentru a soluționa provocările globale. Inițiativa de Dezvoltare Globală susține conceptul de prioritate de dezvoltare și concentrare pe oameni, promovează comunitatea internațională să acorde importanță problemelor de dezvoltare. Aceasta a prezentat 8 domenii cheie de cooperare, iar peste 100 de țări și multe organizații internaționale au susținut inițiativa. Iar Inițiativa de Securitate Globală susține un concept de securitate comun, cuprinzător, cooperant și durabil, construiește o structură de securitate echilibrată, eficientă și durabilă. Aceasta a răspuns la întrebarea vremurilor „lumea are nevoie de ce tip de concept de securitate? Țările cum pot să realizeze securitatea comună?”.

Trăim într-o perioadă provocatoare, dar și plină de speranță. China este dispusă să colaboreze cu alte țări pentru a promova valorile comune de pace, dezvoltare, echitate, dreptate, democrație și de libertate pentru întreaga omenire, să promoveze cunoașterea reciproce și prietenia între oamenii din toate țările și să respecte diversitatea civilizațiilor lumii. Ar trebui să înlocuim înstrăinarea dintre civilizații cu schimburi civilizațiilor, să înlocuim coflictul dintre civilizații cu învățarea și inspirarea reciprocă, iar să înlocuim superioritatea cu coexistența dintre civilizații, pentru a putea face fața împreună diverselor provocări globale și a crea împreună un viitor mai bun pentru omenire.

China și România se bucură de o prietenie tradițională. De la stabilirea relațiilor diplomatice în urmă cu 73 de ani, cele două țări au cunoscut respectul reciproc și tratamentul egal, iar relațiile China-România au menținut întotdeauna o dezvoltare stabilă. Anul trecut, volumul comerțului bilateral a depășit 10 miliarde de USD, domeniile de cooperare dintre cele două părți au fost extinse continuu, iar interesele comune s-au lărgit treptat. China acordă o mare importanță dezvoltării relațiilor China-România și consideră România drept un partener de cooperare important. O China cu o direcție clară, un viitor strălucit și dorința de deschidere, va aduce cu siguranță mai multe oportunități și mai mare spațiu pentru cooperarea China-România. China este dispusă să lucreze împreună cu România pentru a crea cooperarea pragmatică de mai bună calitate și mai dinamică, este dispusă să depună eforturi neîncetate pentru a spori bunăstarea celor două popoare și pentru a promova pacea și dezvoltarea mondială.

Sunt foarte recunoscător presei române și prietenilor din toate categoriile sociale care s-au preocupat mereu de dezvoltarea relațiilor China-România. Cel de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Chinez este un vitrin prin care lumea cunoaște China și un ghid prin care să înțeleagă China. Sperăm din suflet că prietenii români vor raporta cuprinzător și vor interpreta în mod obiectiv acest Congres și vor aduce contribuții pozitive la consolidarea înțelegerii reciproce dintre cele două popoare și la aprofundarea prieteniei dintre cele două țări”.

Articolul Strategia Chinei dupa cel de-al 20-lea Congres National a Partidului Comunist apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link

Back To Top